Bureau Nijk werkt(e) voor de volgende opdrachtgevers:

Gemeente Katwijk

 • Evaluatie signaleringoverleg

Gemeente Westland

 • Training CJG medewerkers en ketenpartners
 •  Coördinatie van zorg i.s.m. Bureau Boomsma

Gemeente Pijnacker-Nootdorp

 • Training CJG medewerkers coördinatie van zorg en eigen kracht i.s.m. Bureau Boomsma

Gemeente Rotterdam

 • Coaching managers jongerenwerk van de Rotterdamse welzijnskoepels

Gemeente Capelle a/d IJssel

 • Conferentie Jeugdagenda (i.s.m. Unique Sources)

Expertisecentrum JSO

 • Dagvoorzitter conferentie Triple P.
 • Project nazorg na jeugdzorg
 • Inventarisatie en analyse aanbod 3D in Hellevoetsluis en Westvoorne
 • Kwaliteit van de samenleving; verbetercylus

CJG  Vlaardingen

 • Training CJG medewerkers coördinatie van zorg

De Groene Luiken

 • Campagne naamsbekendheid en werving vrijwilligers voor aanloophuis De Groene Luiken

 

Thuis op Straat (TOS)

 • Supervisietrajecten TOS Leiden, Schiedam, Amsterdam en Rotterdam
 • Voorzitterschap bijeenkomst Jongeren Bijdrage Regelen gemeente Rotterdam

GGD Rijnmond

 • Training CJG teams en CJG coördinatoren in 13 regiogemeenten (samenwerking en coördinatie van zorg)
 • Coaching CJG coördinatoren
 • Intervisie CJG coördinatoren
 • Bijeenkomsten voor managers CJG partners

Holland Rijnland

 • Projectsecretaris en beleidsondersteuning  projectorganisatie Ketenaanpak Jeugd

Humanitas Zuidwest

 • Conferentie schuldhulpverlening en thuisadministratie
 • Intervisie coördinatoren Thuisadministratie
 • Projectontwikkeling “MinderMaatje”

CJG Rijnmond

 • Intervisie voor jeugd- en wijkverpleegkundigen i.s.m. Bureau Boomsma

Schuldhulpmaatje Vlaardingen

 • Campagne naamsbekendheid en werving vrijwilligers

Servanda

 • Begeleiding team/beleidsdagen competenties maatschappelijke ondersteuning
 • Coaching medewerkers op competenties maatschappelijke ondersteuning

Match MVS

 • Organisatie maatschappelijke beursvloer


Mitros woningcorporatie

 • Training  omgaan met signalen huiselijk geweld voor cliëntcontactpersonen en wijkbeheerders i.s.m. Bureau B&W

Vereniging Directeuren

 • Onderzoek naar perspectief van regionale samenwerking welzijn A’Waard Vijfheerenlanden

Coöperatie JGT Holland Rijnland

 • Vormgeving medezeggenschap
 • Procesbegeleiding bij de totstandkoming van een coöperatie van 9 zorgaanbieders voor de instandhouding en verdere ontwikkeling van de 24 jeugd- en gezinsteams in Holland Rijnland

Woningcorporatie Waterweg Wonen

 • Projectleiderschap ‘Prettig Wonen’

Stichting Welzijn Pernis

 • Coaching jongerenwerk

Diverse opdrachtgevers

 • Workshops en studiebijeenkomsten onderwijs en zorg

Bureau Nijk

Karel de Grotelaan 56

3132 JV Vlaardingen

06-24 25 01 66

info@bureaunijk.nl