Bureau Nijk werkt(e) voor de volgende opdrachtgevers:

Gemeente Katwijk

 

Gemeente Westland

 

 

Gemeente Pijnacker-Nootdorp

 

 

Gemeente Rotterdam

 

 

Gemeente Capelle a/d IJssel

 

Expertisecentrum JSO

 

 

 

 

 

CJG  Vlaardingen

 

Thuis op Straat (TOS)

 

 

 

 

GGD Rijnmond

 

 

 

 

 

 

Holland Rijnland

 

 

Humanitas Zuidwest

 

 

 

 

CJG Rijnmond

 

 

Servanda

 

 

 

 

Mitros woningcorporatie

 

 

 

Vereniging Directeuren

 

 

Coöperatie JGT Holland Rijnland

 

 

 

 

Stichting Welzijn Pernis

 

Diverse opdrachtgevers

 • Evaluatie signaleringoverleg

 • Training CJG medewerkers en ketenpartners
 •  Coördinatie van zorg i.s.m. Bureau Boomsma

 • Training CJG medewerkers coördinatie van zorg en eigen kracht i.s.m. Bureau Boomsma

 • Coaching managers jongerenwerk van de Rotterdamse welzijnskoepels

 • Conferentie Jeugdagenda (i.s.m. Unique Sources)

 • Dagvoorzitter conferentie Triple P.
 • Project nazorg na jeugdzorg
 • Inventarisatie en analyse aanbod 3D in Hellevoetsluis en Westvoorne
 • Kwaliteit van de samenleving; verbetercylus

 • Training CJG medewerkers coördinatie van zorg

 • Supervisietrajecten TOS Leiden, Schiedam, Amsterdam en Rotterdam
 • Voorzitterschap bijeenkomst Jongeren Bijdrage Regelen gemeente Rotterdam

 • Training CJG teams en CJG coördinatoren in 13 regiogemeenten (samenwerking en coördinatie van zorg)
 • Coaching CJG coördinatoren.
 • Intervisie CJG coördinatoren
 • Bijeenkomsten voor managers CJG partners

 • Projectsecretaris en beleidsondersteuning  projectorganisatie Ketenaanpak Jeugd

 • Conferentie schuldhulpverlening en thuisadministratie
 • Intervisie coördinatoren Thuisadministratie
 • Projectontwikkeling “MinderMaatje”

 • Intervisie voor jeugd- en wijkverpleegkundigen i.s.m. Bureau Boomsma

 • Begeleiding team/beleidsdagen competenties maatschappelijke ondersteuning
 • Coaching medewerkers op competenties maatschappelijke ondersteuning

 • Training  omgaan met signalen huiselijk geweld voor cliëntcontactpersonen en wijkbeheerders i.s.m. Bureau B&W

 • Onderzoek naar perspectief van regionale samenwerking welzijn A’Waard Vijfheerenlanden

 • Procesbegeleiding bij de totstandkoming van een coöperatie van 9 zorgaanbieders voor de instandhouding en verdere ontwikkeling van de 24 jeugd- en gezinsteams in Holland Rijnland

 • Coaching jongerenwerk

 • Workshops en studiebijeenkomsten onderwijs en zorg

webdesign www.barryhage.nl

Bureau Nijk

Sportlaan 56

3135 GV Vlaardingen

06-24 25 01 66

info@bureaunijk.nl